Att skapa ett textbaserat äventyr med ChatGTP

Att skapa ett textbaserat äventyrsspel med ChatGPT (en variant av OpenAI’s GPT-3 som är specialiserad på att skapa konversationer) kan göras på olika sätt, beroende på hur avancerat du vill att spelet ska vara. Här är en enkel grundstruktur som du kan använda som utgångspunkt:

  1. Definiera ett scenario och en historia för spelet. Tänk på vad spelaren ska göra, vilka val hon kan göra och vad som händer som en följd av dessa val.
  2. Skapa en lista med olika kommandon och handlingar som spelaren kan göra. Till exempel “gå västerut”, “prata med NPC:n” och “ta föremålet”.
  3. Använd ChatGPT för att hantera spelarens inmatning och ge lämpligt svar. Du kan till exempel programera ChatGPT att tolka spelarens inmatning som ett kommando och exekvera det, eller att svara på en fråga som spelaren ställer.
  4. Lägg till olika hinder och utmaningar för spelaren att övervinna. Detta kan inkludera hinder som kräver att spelaren gör ett val, löser en gåta eller kämpar mot en fiende.
  5. Utöka spelet genom att lägga till fler lokaler, NPC:n och föremål för spelaren att interagera med.

Med dessa grundläggande element kan du skapa en grundstruktur för ett textbaserat äventyrsspel med ChatGPT. För att göra spelet mer avancerat kan du lägga till fler kommandon och interaktioner, samt implementera en mer komplex historia och scenario.

Senaste artiklarna

Vi vill slå ett slag för www.dotte.se

En nytänkande mediabyrå som använder AI som arbetsverktyg. Hemsidor,...

Framtiden med Chat GPT: Bildigenkänning och Röststyrning

Chat GPT tar ett stort steg framåt genom att...

Gör AI-skriven text omärkbar och kringgå upptäckt: En guide till att skriva som en människa.

Om du har följt teknikvärlden nyligen har du förmodligen...

Testing the limits beyond DAN

Every now and then I test the limits, how...

Nyhetsbrev

Don't miss

Vi vill slå ett slag för www.dotte.se

En nytänkande mediabyrå som använder AI som arbetsverktyg. Hemsidor,...

Framtiden med Chat GPT: Bildigenkänning och Röststyrning

Chat GPT tar ett stort steg framåt genom att...

Gör AI-skriven text omärkbar och kringgå upptäckt: En guide till att skriva som en människa.

Om du har följt teknikvärlden nyligen har du förmodligen...

Testing the limits beyond DAN

Every now and then I test the limits, how...

20 verktyg som använder artificiell intelligens för att förbättra din produktivitet

Artificiell intelligens (AI) är inte längre en framtidsvision -...

Vi vill slå ett slag för www.dotte.se

En nytänkande mediabyrå som använder AI som arbetsverktyg. Hemsidor, texter, video - AI är alltid med i bilden. Besök gärna deras hemsida för att få...

Framtiden med Chat GPT: Bildigenkänning och Röststyrning

Chat GPT tar ett stort steg framåt genom att introducera spännande nya funktioner för sina premiumanvändare. Snart kommer du kunna diskutera dina bilder med...

Gör AI-skriven text omärkbar och kringgå upptäckt: En guide till att skriva som en människa.

Om du har följt teknikvärlden nyligen har du förmodligen lagt märke till ChatGPT & GPT-4 och insett att de är inget mindre än fantastiska....

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here