Att skapa ett textbaserat äventyr med ChatGTP

Att skapa ett textbaserat äventyrsspel med ChatGPT (en variant av OpenAI’s GPT-3 som är specialiserad på att skapa konversationer) kan göras på olika sätt, beroende på hur avancerat du vill att spelet ska vara. Här är en enkel grundstruktur som du kan använda som utgångspunkt:

  1. Definiera ett scenario och en historia för spelet. Tänk på vad spelaren ska göra, vilka val hon kan göra och vad som händer som en följd av dessa val.
  2. Skapa en lista med olika kommandon och handlingar som spelaren kan göra. Till exempel ”gå västerut”, ”prata med NPC:n” och ”ta föremålet”.
  3. Använd ChatGPT för att hantera spelarens inmatning och ge lämpligt svar. Du kan till exempel programera ChatGPT att tolka spelarens inmatning som ett kommando och exekvera det, eller att svara på en fråga som spelaren ställer.
  4. Lägg till olika hinder och utmaningar för spelaren att övervinna. Detta kan inkludera hinder som kräver att spelaren gör ett val, löser en gåta eller kämpar mot en fiende.
  5. Utöka spelet genom att lägga till fler lokaler, NPC:n och föremål för spelaren att interagera med.

Med dessa grundläggande element kan du skapa en grundstruktur för ett textbaserat äventyrsspel med ChatGPT. För att göra spelet mer avancerat kan du lägga till fler kommandon och interaktioner, samt implementera en mer komplex historia och scenario.

Senaste artiklarna

Gör AI-skriven text omärkbar och kringgå upptäckt: En guide till att skriva som en människa.

Om du har följt teknikvärlden nyligen har du förmodligen...

Testing the limits beyond DAN

Every now and then I test the limits, how...

20 verktyg som använder artificiell intelligens för att förbättra din produktivitet

Artificiell intelligens (AI) är inte längre en framtidsvision -...

ChatGPT som ett läroverktyg i skolan. ChatGPT är miniräknaren för text.

Artificiell intelligens kan hjälpa till att förbereda studenter för...

Nyhetsbrev

Don't miss

Gör AI-skriven text omärkbar och kringgå upptäckt: En guide till att skriva som en människa.

Om du har följt teknikvärlden nyligen har du förmodligen...

Testing the limits beyond DAN

Every now and then I test the limits, how...

20 verktyg som använder artificiell intelligens för att förbättra din produktivitet

Artificiell intelligens (AI) är inte längre en framtidsvision -...

ChatGPT som ett läroverktyg i skolan. ChatGPT är miniräknaren för text.

Artificiell intelligens kan hjälpa till att förbereda studenter för...

Så fungerar ChatGPT

ChatGPT är en AI-modell utvecklad av OpenAI och bygger...

Gör AI-skriven text omärkbar och kringgå upptäckt: En guide till att skriva som en människa.

Om du har följt teknikvärlden nyligen har du förmodligen lagt märke till ChatGPT & GPT-4 och insett att de är inget mindre än fantastiska....

Testing the limits beyond DAN

Every now and then I test the limits, how much can I tweak and turn and trick chatGPT into doing what it is not...

20 verktyg som använder artificiell intelligens för att förbättra din produktivitet

Artificiell intelligens (AI) är inte längre en framtidsvision - det är verklighet. Idag använder många företag och individer AI-baserade verktyg för att öka sin...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here