Bing Image Creator är live! Och den är fantastisk!

0

Bing har nu lanserat en bildgenerator, och den är gratis att använda.

Bing Image Creator är verkligen en spännande utveckling inom bildskapande med hjälp av AI-teknik. Den drivs av Dall-E 2, en avancerad AI-modell som har tränats för att skapa realistiska bilder från textbeskrivningar. Bilderna som genereras av Bing Image Creator är verkligen detaljerade och verkar vara mycket högkvalitativa.

En av de mest imponerande egenskaperna hos Bing Image Creator är dess responsiva prompter, vilket innebär att systemet är utformat för att snabbt anpassa sig till användarens inmatning och generera bilder som är relevanta och korrekta. En annan fördel med Bing Image Creator är att bilderna genereras ganska snabbt, vilket gör det möjligt för användare att skapa många bilder på kort tid.

Trots att Bing Image Creator är en mycket lovande teknologi, är det viktigt att påpeka att det fortfarande finns utmaningar som behöver övervinnas när det gäller AI-konst. Ett av dessa problem är den begränsade förmågan att rendera fingrar och händer, vilket kan leda till mindre realistiska bilder. Detta är en utmaning som kräver fortsatt forskning och utveckling för att lösa.

Sammanfattningsvis är Bing Image Creator en mycket lovande teknologi som har potential att revolutionera bildskapande med hjälp av AI. Även om det finns några utmaningar som fortfarande behöver övervinnas, är det spännande att se hur AI fortsätter att förbättra våra möjligheter att skapa realistiska och detaljerade bilder.

bing.com/images/create

Bing Image Creator är en bildskapare som drivs av Dall-E 2 och är mycket bra. Bilderna är detaljerade och prompterna är responsiva; bilder tar cirka 15 sekunder att generera. Du kan dock fortfarande se några av de traditionella problemen med AI-konst, såsom problem med att rendera fingrar och händer.

Bing Image Creator

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version