ChatGPT parametrar och gömda kommandon

Här är några tips för att använda ChatGPT bäst:

 1. Ange tydliga och konkreta frågor eller uppgifter för att få relevanta och användbara svar.
 2. Använd prompt-parametern för att ge modellen en bakgrundskontext eller för att formulera frågan på ett annat sätt.
 3. Använd temperature-parametern för att styra hur “kreativ” modellen ska vara i sina svar. Lägre värden ger mer förutsägbara svar medan högre värden ger mer originella och oväntade svar.
 4. Använd top_p-parametern för att styra hur säkra modellen ska vara på sina svar. Högre värden gör att modellen väljer svar från de mest sannolika alternativet medan lägre värden gör att modellen väljer svar från ett bredare spektrum av alternativ.
 5. Använd top_k-parametern för att styra antalet alternativ som modellen ska välja från. Högre värden gör att modellen väljer från ett större antal alternativ medan lägre värden gör att modellen väljer från ett mindre antal alternativ.
 6. Använd max_length-parametern för att styra hur långa svar modellen ska generera.
 7. Använd num_return_sequences-parametern för att styra antalet svar modellen ska generera.
 8. Använd stop_sequence-parametern för att styra när modellen ska sluta generera text.

Här är några fler exempel:

 1. repetition_penalty-parametern kan användas för att minska repetitioner i modellens svar.
 2. no_cuda-parametern kan användas för att köra modellen på en dator utan CUDA-stöd.
 3. seed-parametern kan användas för att sätta en förinställd frövärde för att reproducera resultat.
 4. n_gpu-parametern kan användas för att ange antalet GPU:er som ska användas vid körning.
 5. max_length-parametern kan användas för att sätta en maxgräns för antalet ord som modellen ska generera i sitt svar.
 6. stop_sequence-parametern kan användas för att sätta ett stopp-tecken som modellen ska avsluta sin generering vid.
 7. num_return_sequences-parametern kan användas för att sätta antalet svar som modellen ska generera.
 8. model_name_or_path-parametern kan användas för att ladda en förinställd modell från Hugging Face’s modellarkiv.

Dessa parametrar är inte nödvändiga för att använda modellen men de kan ge mer kontroll över modellens beteende och svar. Det är bra att undersöka dem i dokumentationen för att se hur de kan användas för att anpassa modellen till ditt specifika användningsfall

Jag hoppas detta hjälper dig! Leta gärna upp mer information om dessa parametrar i dokumentationen för att få en djupare förståelse för hur de påverkar modellens beteende

Senaste artiklarna

Vi vill slå ett slag för www.dotte.se

En nytänkande mediabyrå som använder AI som arbetsverktyg. Hemsidor,...

Framtiden med Chat GPT: Bildigenkänning och Röststyrning

Chat GPT tar ett stort steg framåt genom att...

Gör AI-skriven text omärkbar och kringgå upptäckt: En guide till att skriva som en människa.

Om du har följt teknikvärlden nyligen har du förmodligen...

Testing the limits beyond DAN

Every now and then I test the limits, how...

Nyhetsbrev

Don't miss

Vi vill slå ett slag för www.dotte.se

En nytänkande mediabyrå som använder AI som arbetsverktyg. Hemsidor,...

Framtiden med Chat GPT: Bildigenkänning och Röststyrning

Chat GPT tar ett stort steg framåt genom att...

Gör AI-skriven text omärkbar och kringgå upptäckt: En guide till att skriva som en människa.

Om du har följt teknikvärlden nyligen har du förmodligen...

Testing the limits beyond DAN

Every now and then I test the limits, how...

20 verktyg som använder artificiell intelligens för att förbättra din produktivitet

Artificiell intelligens (AI) är inte längre en framtidsvision -...

Vi vill slå ett slag för www.dotte.se

En nytänkande mediabyrå som använder AI som arbetsverktyg. Hemsidor, texter, video - AI är alltid med i bilden. Besök gärna deras hemsida för att få...

Framtiden med Chat GPT: Bildigenkänning och Röststyrning

Chat GPT tar ett stort steg framåt genom att introducera spännande nya funktioner för sina premiumanvändare. Snart kommer du kunna diskutera dina bilder med...

Gör AI-skriven text omärkbar och kringgå upptäckt: En guide till att skriva som en människa.

Om du har följt teknikvärlden nyligen har du förmodligen lagt märke till ChatGPT & GPT-4 och insett att de är inget mindre än fantastiska....

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here