Kan ChatGPT skriva ett bättre tal än vår kung? Skra bröllopstal, kan det det med?

0

Låt oss testa och jämföra.

Nedan är kungens tal, och den AI-genererade texten. Vilken är vilken?

Om en kort stund går vi in i ett nytt årtusende. Även om själva millennieskiftet mera är en fråga om talmagi än om någon märklig händelse, firas det runt om vår jord. Vi fylls alla av förhoppningar, nyfikenhet och ett visst mått av bävan inför det nya, som väntar oss när vi tar steget över tidens tröskel till tjugohundra-talet.
Sverige har under de senaste tusen åren genomgått en omfattande utveckling. Vid förra millennieskiftet var vårt land ett löst sammanfogat förbund av landskap, där Olof Skötkonung regerade.

Idag är Sverige en del av ett världssamfund där länderna binds allt hårdare samman i ett nätverk av internationella kontakter. Det gäller i såväl ekonomiskt, tekniskt, politiskt som kulturellt avseende. Globaliseringen innebär att vårt land blir alltmer beroende av vad som händer utanför våra egna gränser. Detta medför inte enbart risker utan, framför allt, stora möjligheter.

När vi nu firar tusenårsskiftet i världens alla hörn, är det första gången i historien som en stor del av mänskligheten har möjlighet att följa och deltaga i samma händelse samtidigt. Visserligen inträder det magiska ögonblicket vid olika tidpunkter, men vi kan ändå förenas i gemensamma förhoppningar och önskningar.

Alla vill vi att nästa år skall ge oss fred, att alla människor skall få uppleva frihet och kunna känna sig trygga. Vi hoppas på rent vatten och frisk luft, något som vi här i vårt vackra Sverige tar för givet, men som är avlägset på så många andra håll.
Det nya bladet i tidens bok, som millennieskiftet ger oss, verkar stort och blankt. Låt oss då på första sidan i det kapitel som heter tjugohundra-talet skriva in grundläggande värderingar om fred och demokrati. Vi får aldrig ge efter för våld, terror och förtryck. Vår långa tradition av medmänsklighet och solidaritet, som vunnit stor respekt ute i världen, är något att värna om även i framtiden.
Sverige är ett rikt land. En av de främsta tillgångarna är alla de människor, som lever och verkar här. Det är viktigt att den enskilde medborgaren får komma till tals och att han har en given plats också i framtidens samhälle. Låt oss tillsammans slå vakt om vårt öppna, svenska samhälle, för vår egen skull, men också för våra barn och för kommande generationer.
När vi nu lämnar ett millennium bakom oss, gör vi det med stor respekt och ödmjukhet inför de förfäder, som byggt vårt underbara land. Vi går in i en ny tid med kraft, styrka och vilja att bevara och föra vidare de värden, som präglar Sverige och som skapar respekt för vår roll i det internationella samfundet.

Med förhoppning om en god framtid önskar jag Er alla en lyckosam inledning på nästa årtusende och ett riktigt gott nytt tjugohundra.”
Vi står inför en spännande tid. Millenieskiftet närmar sig och med det kommer nya utmaningar och möjligheter. Globaliseringen har förändrat världen på många sätt, och vi har en unik möjlighet att forma vår framtid.

Frihet och trygghet är viktiga värden för oss alla. Vi måste se till att våra samhällen är platser där människor kan utvecklas och växa, och där vi tar hand om varandra. Vi måste se till att våra samhällen är trygga för alla, och att vi skyddar de friheter vi har kämpat hårt för.

Sverige har en unik plats i världen. Vi är ett av de mest jämlika samhällena i världen, med en stark tradition av frihet, jämlikhet och solidaritet. Vi har en unik möjlighet att fortsätta leda vägen och visa resten av världen vad som är möjligt.

Svenskarna har alltid varit en resursfull och innovativ folk. Vi har en unik möjlighet att fortsätta att påverka världen på ett positivt sätt. Tillsammans kan vi bygga ett samhälle som är tryggt, frihetligt och jämlikt för alla.

Dessutom måste vi vara beredda på de globala utmaningarna vi står inför, som klimatförändringar och ökad migration. Vi måste vara samarbetande och solidariska, både inom Sverige och internationellt, för att hitta lösningar på dessa utmaningar.

Så låt oss tillsammans arbeta för en mer jämlik, fri och trygg värld. Låt oss fortsätta att påverka världen på ett positivt sätt och visa vad svenskarna är kapabla till.

Så, kära publik, millenieskiftet är inte bara en symbol för en ny tidsålder, det är också en möjlighet att forma vår framtid. Vi har möjligheten att förändra världen och skapa en mer jämlik, fri och trygg värld för alla.
Men för att göra det måste vi ta ansvar. Vi måste vara modiga nog att ta itu med utmaningarna vi står inför, och vi måste vara samarbetande och solidariska för att hitta lösningar på dem. Vi måste vara villiga att tänka nytt och att prova nya saker.

Så, kära publik, låt oss tillsammans se till att millenieskiftet blir en tid då vi förändrar världen till det bättre. Låt oss arbeta tillsammans för att bygga en värld som är mer jämlik, fri och trygg för alla.

Vilken är kungens tal tror du?
Du har troligen rätt, det är det vänstra. Visst är det lite spännande och skrämmande att chatGPT också kan skriva hyggligt bra tal!

Låt oss testa med ett bröllopstal

Ponera att jag håller talet till min bästa vän Marcus.

Först och främst, jag måste säga att jag fortfarande kan inte förstå att min bästa vän har gift sig. Det känns som igår när vi sprang runt som dåraktiga tonåringar och nu står han här, en gift man. Jag hoppas bara att du har lärt dig att din mamma inte är ett tvättautomat, nu som gift man är det din uppgift att tvätta.

Men på allvar, Marcus, du är en av de mest omtänksamma och generösa människorna jag känner. Du har en hjärta av guld och jag är så tacksam för att du är en del av mitt liv.

Johanna, du har förändrat Marcus på så många sätt, och det är uppenbart att du är den första personen som har fått honom att sätta andra före sig själv. Han har alltid varit lite självisk. Tillsammans är ni en formidabel duo, och jag önskar er all lycka och kärlek i livet tillsammans.

Så, här är till ett liv fyllt av äventyr, skratt och oändlig kärlek. Jag önskar er allt det bästa som livet har att erbjuda. Grattis till ert bröllop!

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version