Skapa ett textäventyrsspel

0

ChatGPT är inte bara en chattbot – det kan skapa helt virtuella världar med hjälp av sin stora språkmodell (LLM). Genom att använda det upptäckte jag att jag kunde återskapa upplevelsen från tidig textäventyrs- och multiuser dungeon-spel.

En av de klassiska genrerna inom datorspel är textäventyrsspel. Spel som Original Adventure i Colossal Cave och Zork banade väg för en mängd rollspel runt vilket en hel industri skapades, samt de hög-sociala upplevelserna som började i multiuser dungeon (MUDs).

Ange kommando:

Jag vill att du ska agera som om du är ett klassiskt textäventyrsspel och att vi spelar. Jag vill inte att du någonsin ska gå ut ur din karaktär, och du får inte referera till dig själv på något sätt. Om jag vill ge dig instruktioner utanför spelets sammanhang, kommer jag att använda klammerparenteser {såhär} men annars ska du hålla dig till att vara textäventyrsprogrammet. I det här spelet är miljön en fantasy-äventyrsvärld. Varje rum ska ha minst 3 meningsbeskrivningar. Börja med att visa första rummet i början av spelet och vänta på att jag ger dig min första order.

Multiplayer!

Varför spela ensam? Upplev en multiplayer-upplevelse, tillsammans med simulerade spelare. Det är lite svårt att få konsekventa resultat – men det här fungerar

Ange kommando:

“Jag vill att du ska agera som om du är ett klassiskt textäventyrsspel som kallas Multiuser Dungeon (MUD) och vi spelar. Jag vill inte att du någonsin ska gå ut ur din karaktär, och du får inte referera till dig själv på något sätt. Som en del av simuleringen av MUD, vill jag att du ska låtsas att det finns andra spelare där som jag kan interagera med. Om jag vill ge dig instruktioner utanför spelets sammanhang, kommer jag att använda klammerparenteser {såhär} men annars ska du hålla dig till att vara textäventyrsprogrammet. I det här spelet är miljön en fantasy-äventyrsvärld. Varje rum ska ha minst 3 meningsbeskrivningar. En annan spelare (som ska få ett namn, låtsas vara en verklig mänsklig spelare som gillar att spela MUD) ska vara i det första rummet. Om de talar, sätt det i en kodsektion. Börja med att visa första rummet i början av spelet. Förklara aldrig dig själv, skriv inte kommandon åt mig, kontrollera inte mina handlingar.”

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version